Seri Bağlantı ile Paralel Bağlantı Arasındaki Fark Nedir ?


Seri Bağlantı ile Paralel Bağlantı Arasındaki Fark Nedir ?
Seri bağlama: Elektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın (-) ucu sonraki kondansatörün (+) ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur. Yandaki resimde düzgün olarak seri bağlanmış 3 adet kondansatör bulunmaktadır. Seri bağlı elemanların her birinden geçen akım aynıdır. Her bir elemanın uçları arasındaki gerilimin toplamı ise o elemanlara uygulanan toplam gerilimi verir. Ampermetreler devreye her zaman seri bağlanır.

Kondansatörler seri bağlandığı zaman, kaynak akımı her bir kondansatörden geçen akıma eşit olur, kaynak gerilimi ise her bir kondansatörün gerilimlerinin toplamı olur. 

Seri bağlantılarda, akım çekimi düşük olacağından pil daha uzun gider. Bu bağlantıda herhangi bir öğe çalışmaz ise diğer ekip elemanlarıda çalışmaz.

seri bağlantı

Paralel bağlama: Paralel bağlı elemanların  +  uçları aynı noktaya, yine   -   uçları aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilimine eşittir, kaynak akımı ise her bir elemana giden akımların toplamıdır. Paralel bağlamada ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı değişmez ama pilin ömrü kısalır.

Voltmetreler devreye daima paralel bağlanır.

Paralel bağlantılarda, akım çekimi yüksek olacağından pil daha çabukt biter. Bu bağlantıda herhangi bir öğe çalışmaz ise diğer ekip elemanları çalışmaya devam eder.

paralel bağlantı

Paralel Bağlantı ile Seri Bağlantıya Örnek Video