Propan Nedir ?


Propan Nedir ?

Propan, Parafinlerin (alkanların) üçüncü üyesi , metan ve etandan sonra gelir. Karbon ve hidrojenden meydana gelmiş renksiz bir gazdır.

Propanın formülü C3H8 dir. Erime noktası -187,1 °C ve kaynama noktası -42,2 °C'dir. Doğal gaz, hafif ham petrol ve petrol rafineri gazlarından elde edilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarında bol miktarda bulunur. Etan, diğer hidrokarbonlar ve propan petro-kimya endüstrisinde etilen elde etmek için önemli bileşiklerdir. Propan sıcakta bozunarak etilen ve yine önemli bir madde olan propilene dönüşür. Propilen önemli bir bileşik olup, aseton ve propilen glikol gibi birçok maddenin elde edilmesinde kullanılır. Oksidasyon ile, propil alkole, propionaldehide ve propiyonik aside yükseltgenebilir.

Diğer taraftan basınç altında kolayca sıvı hale geçmesinden dolayı bütan gazı ile karıştırılarak tüpler içine doldurulmuş halde evlerde ve dağcılık sporunda yakıt olarak kullanılır. Dağcılıkta benzinli ocakların yerini almaya başlamıştır.

Formül: C3H8
Yoğunluk: 2,01 kg/m³
Kaynama noktası: -42 °C
Molar kütle: 44,1 g/mol
IUPAC numarası: Propane
Erime noktası: -188 °C
Sınıflandırma: Alkan