Otomotiv Sektöründe Üretim Aşamaları


Otomotiv Sektöründe Üretim Aşamaları

   Yeni bir araç üretiminin ilk adımını, araç ile ilgili kalite şartlarını oluşturan birimler ve şirketin pazar araştırmaları sonucu elde edilen veriler oluşturur. Üretim birimleri, direktörler kurulu ve Ar-ge tarafından birlikte hazırlanan yeni araç teknik özellikleri şartnamesinin direktörler kurulu onayı alması ile ürün gerçekleştirme çalışmaları başlar. Direktörler tasarımı oluşturup, serbest bıraktıkça bu ürünlerin ilgili birimler ve/ veya proje grupları tarafından gözden geçirme, doğrulama, geçerli kılma ve deneme üretimleri gerçekleştirilir.

   Denemeler genellikle prototip araç üretimi şeklinde yapılır. Aracı oluşturan parça veya komple ünitelerin kalite, maliyet ve endüstriyel fizibilite analizleri yapılarak fabrika içinde veya tedarikçi firmalarda üretilme kararları alınır. Parça veya komple ünitelerin üretimlerinde, ölçme ve muayenelerinde kullanılacak kalıp, teçhizat ve şablonlar şirketin planlama departmanlarında gözden geçirilir ve oluşturulur.

   Üretim ve kontrol proseslerinde kullanılan kalıp, tertibat ve şablonlar imal edilirken kontrol edilir. Ön seri üretimlerde yeni kalıp, teçhizat ve şablonlar denenerek seri üretimde kullanılmaları için uygunluk onayı verilir. Tedarikçi firmalardan temin edilecek ürünlerin de numune muayene ve deneyleri yapılarak seri sevkiyatlar için onay verilir.

   DB tarafından serbest bırakılan teknik dokümanlara göre planlama departmanları; parça imalâtı ve montajı ile ilgili iş akışları ve işlem sıralarını tespit eder. Seri üretim ve sevkiyatlarda hangi kalite karakteristik ve kriterlerinin; özel karakteristiklerin, nerede ve nasıl üretileceği, yapılacak ölçme ve muayeneler belirlenerek, iş plânları oluşturulur. İş planlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili yöntemler ilgili dokümanlarda açıklanmıştır.

   Ürün gerçekleştirmenin uygun ve belirlenmiş aşamalarında göstergeler tanımlanır ve Kalite Kapıları yöntemi ile planlama süreci gözden geçirilir. Planlama sürecinde ürün ve proses bazında gerekli durumlarda risk analizleri (ör: FMEA) yapılır. Bu uygulamalarda özel karakteristiklere öncelik verilir.

   Özel karakteristiklerin kapsamı otomotiv standartları kurumu tarafından yayınlanan bir liste ile belirlenir. Özel karakteristikler teknik çizim ve buna bağlı bütün dokümantasyonda ‘D’ ile işaretlenir. Otomotiv standartları kurumu listesinin dışında kalan ancak birimlerin tecrübe ve bilgi birikimi sonucunda önemli gördüğü özellikler kullanılan dokümanlarda ayrıca ‘K’ olarak işaretlenir.

Ürün gerçekleştirmenin bütün aşamalarında kalite kayıtları tutularak hata oluştuğunda hızlı geri dönüşler sağlanır.