Otomobilde ÖTV Sistemi Değişiyor


Otomobilde ÖTV Sistemi Değişiyor

Ülkemizde otomobillere uygulanan ÖTV yani özel tüketim vergisi, araçların motor hacimleri üzerinden hesaplanıyordu. Yeni kanun tasarısına göre ÖTV sistemi sil baştan ele alınıyor. Otomobillere uygulanan özel tüketim vergisine düzenleme geliyor. Mevcut kanun çerçevesinde araçlara uygulanan ÖTV motor hacimleri üzerinden hesaplanırken, yürürlüğe girmesi halinde yeni düzenlemeyle birlikte aracın fiyatı ve ağırlığı gibi farklı kriterler çerçevesinde vergilendirme yapılacak.Şu anki mevcut tabloda fiyatı ne olursa olsun, aynı motor hacmine sahip iki binek otomobile aynı oranda ÖTV uygulaması yapılırken, tasarının kabul edilmesi halinde yıl sona ermeden önce otomobil dünyasında ülkemiz için yeni bir döneme girmiş ve farklı vergi oranlarını görmüş olacağız.

Bugüne kadar ülkemizde otomobillere uygulanan ÖTV araçların motor hacimleri üzerinden hesaplanıyordu. Yeni kanun tasarısına göre Özel Tüketim Vergisi sistemi sil baştan ele alınıyor. Mevcut kanuna göre araçlara uygulanan ÖTV motor hacimleri üzerinden hesaplanırken, yürürlüğe girmesi durumunda yeni düzenlemeyle birlikte aracın fiyatı ve ağırlığı gibi farklı kriterler çerçevesinde vergilendirme yapılacak. Şu anki mevcut duurmda fiyatı ne olursa olsun, aynı motor hacmine sahip iki otomobilede aynı oranda ÖTV uygulaması yapılırken, tasarının kabul edilmesi halinde 2016 yılı sona ermeden önce otomobil dünyasında ülkemiz için yeni bir döneme girmiş ve farklı vergi oranlarını görmüş olacağız.

Motor hacmine göre değil, fiyata göre vergilendirme

Yeni tasarıya göre sadece binek otomobiller değil aynı zamanda en fazla 9 kişiye kadar yolcu taşıyan minibüsler ve taşıma kapasitesi 3.5 tonun altında olan panelvanlar da yeni düzenlemeden faydalanacak gibi görünüyor. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu araçların fiyatı dışında, cinsi, taşıma kapasitesi ve fiyatı gibi kriterleri dikkate alarak ÖTV konusunda farklı oranlar tayin edecek. Yeni kanun tasarısı elektrikli otomobiller için de düzenlemeler içerecek.

Yeni ÖTV sistemi aracın tam elektrikli veya hibrit, hibrit olması halinde de motor hacmi gibi kriterler çerçevesinde gözden geçirilecek. Yapılan bu düzenlemenin pazara hareket getireceği de açık zira özellikle lüks sınıf araç satışları, kanun yürürlüğe girmeden artış gösterebilir.