Okumak Üzerine


Okumak Üzerine

   Hızlı okuma düşünmeyle iç içedir. Bir insan ne kadar hızlı düşübüp anlayabiliyorsa, o kadar hızlı okuyabilir. Verimli okumanın anahtarı, göz jimnastiği yapma değil, bilgidir.
İyi okuyucu maksimum oranda iyi (tutarlı) tahmin yapabilendir. Bilgi birikiminizle tahminlerinizdeki tutarlık arasında doğru bir orantı vardır.

   Bir eserde, ana fikir tespit edildiği an, tek tek kelimelerin tespitine gerek yoktur. Kelimeleri, harfleri okumadan okuruz, ana fikri de kelimelere takılmadan idrak etmeye alışmalıyız. Zaten bir metindeki imaj ve mesajları aynı anda idrak edemeyiz. O halde imajlardan çok, mesajlara konsantre olmaya çalışmalıyız.

   İyi okuyucu mana için okur. Mana peşinde olmadıkça sadece şekiller görürüz. Bir metin sadece kelime ve cümlelerde oluşan bir yapı değildir. Kelime ve cümleler, manaları zihinde uyandıran birer sinyal vazifesi görür.

   Birisini anlamak için onun kelimelerini anlamak yetmez, onun düşüncesini ve niyetini de anlamak gereklidir.
Bir metinde iki çeşit bilgi vardır: Görülen bilgi, Görülmeyen bilgi. Görülen bilgi metnin kendisidir. Görülmeyen bilgi ise, metinle ilişkisi olan bütün bilgi birikimi ve tecrübelerdir. Şu halde, ne kadar çok görülmeyen bilgimiz varsa o kadar az görülen bilgiye ihtiyaç duyarız.

   Okumak, lokantada bir menüye göz gezdirmeye benzer. Menünün her tarafını okumaz, sadece ihtiyaçlarımız olan şeyleri arayıp buluruz. Ama her metin aynı teknikle okunmaz. Gazete gibi okunmayacak metinler ve kitaplar vardır, kitap gibi okunmayacak dergiler de.
   Bir eseri okumadan önce belli beklentiler içine girilmelidir. Bu da ön hazırlık olur. Zihinde kitap hakkında bir çerçeve oluşturulmalıdır.

Gayesiz okumak sokakta dolaşmaktan farksızdır.

  •    Okumak için okumak,
  •    Öğrenmek için okumak,
  •    Anlatmak için okumak, yapılması gereken bunlardır.

Okurlara yapılan tavsiye

  •    Hızlı ol,
  •    İhtiyacın olanı seç,
  •    Önceki bilgilerini kullan.