Kompresör Nedir ?


Kompresör Nedir ?

Kompresör, gazın hacminin indirgenmesi (sıkıştırılması) yolu ile gazın basıncını arttıran mekanik bir alettir. Gazlar sıkıştırılabilir maddelerdir. Sıvılar göreceli olarak sıkıştırılabilir değildirler ve böylece pompanın ana işlevinin sıvıların aktarımı olduğu anlaşılabilir. Gazın sıkıştırılması esnasında, doğal olarak sıcaklığı da artar ve bu basınç artışı gazın başka bir yere aktarılmasını mümkün kılar, gaz alıp gaz basarlar. Pompalar ise sıvı alıp sıvı basarlar. Aralarındaki fark bu şekilde ifade edilir.

 

Tek kademede sıkıştırma yapabildikleri gibi kapasitelerine bağlı olarak kademe sayıları artabilir. Yine tek başlarına kullanılabildikleri gibi türbinlerle beraber de (turbo grubu) olarak kullanılabilirler.

Kompresörlerin genel olarak çalışma prensibi, dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma arz eder. Basınçlı hava, birçok avantajlara sahip olmakla birlikte maliyeti yüksektir. Basınçlı havanın maliyeti elektrik fiyatlarından daha fazla olduğu için pahalıdır. Bu nedenden dolayı basınçlı havanın ekonomik olarak kullanılması için uygun bir kompresör seçilmeli ve sürekli çalışmasını sağlamak işletmeler için elektrik enerjisi kadar önemlidir.

Çalışma şekline göre Kompresör Çeşitleri

  • Pistonlu kompresörler (ileri- geri çalışan kopresör)
  • Vidalı kompresörler
  • Merkezkaç kompresör
  • Eksenel akımlı kompresör
  • Dönel pozitif yer değiştirmeli kompresör
  • Jet kompresör
  • Hidrolik kompresör
  • Gaz ve buhar kompresörü