Kar Nasıl Oluşur ve Neden Yağar?


Kar Nasıl Oluşur ve Neden Yağar?

Kış mevsimi denince akla ilk olarak kar gelir. Doğa olaylarının belki de en sevimlisi olan kar yağışları, kış aylarını vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle kış aylarında, Dünya'nın Güneş'e olan konumu sebebiyle Güneş ışınları Dünyamıza diğer mevsimlere oranla daha zayıf bir oranda iletilmektedir. Bu nedenle de kış aylarında hava sıcaklıkları, diğer aylara kıyasla daha düşük olmaktadır. Bu dönemlerde, su buharı yükselirken bu düşük sıcaklıktaki hava tabakası ile karşılaşır. Bu noktada, süblime adı verilen bir olay meydana gelmekte ve su buharı, sıvılaşmadan kristalleşerek, katı bir hale bürünür. Kristalleşme ile birlikte buz halini alan su buharı tanecikleri, oldukça küçük yarıçapa sahip olmaktadırlar. Bu küçük kristallerin birbirleri ile yapışık hale gelmesi, kar taneciklerini oluşturur. Bu taneciklerin yer yüzüne düşmesi ile birlikte kar yağışı denilen olay gerçekleşmiş olur.

Eğer yer ile bulut arasındaki hava sıcak olursa, bu kar taneleri eriyerek, yağmur biçiminde yeryüzüne düşebilmektedir. Bazı durumlarda, sulu kar olarak adlandırılan yağış biçimi de meydana gelebilmektedir. Bu durumun yaşanmasındaki en büyük etken, yer ile hava arasındaki değişken sıcaklıklar olmaktadır. Bu durumda yağışın bir kısmını su tanecikleri, bir kısmını ise kar tanecikleri oluşturmaktadır. Kar tanelerinin yer yüzüne düşme hızı ortalama olarak saate 1.5 kilometredir. Bunun yanı sıra Dünyanın çeşitli ülkelerinde suni kar üretimi de yapılmakta ve çeşitli amaçlar ile kullanılmaktadır.