Jeneratör Nedir ?


Jeneratör Nedir ?

Jeneratör , mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet. Mekanik enerjinin kaynağı buhar makinesi, su, içten yanmalı motor, rüzgar türbini olabilir.
Üretecin tersine, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan aletler elektrik motorlarıdır ve elektrik motorlarıyla üreteçlerin pek çok ortak yanları vardır.

Jeneratörler de elektrik motorlarında olduğu gibi elektro manyetik kuvvetin oluşması prensibine göre çalışırlar. Jeneratörler elektrik akım kaynağını sağlayan parçalar ile donatılır. Bu parçaların görevi bataryanın boşaldığı zaman yeniden doldurmak veya şarj durumunda bakım çalışmasının yapılmasını sağlar. Ayrıca, gerekli araçlara elverişli akım kaynaklarını ve elektrik yükünün taşınmasını da sağlar. İletken, sağa doğru hareket ettiği müddetçe iki manyetik kutup arasındadır ve akımı yönetir. Jeneratörün çalışma prensibi; indüksiyon akımı akan bir alan içinde iletkenin hareket etmesiyle oluşur. İletken, manyetik alan içerisinde sağa doğru döndürüldüğünde manyetik çizgiler şekil değiştirir. İletkenin etrafındaki manyetik alan saat yönü doğrultusunda döner ve randıman sağlanır. Randıman, iletkendeki indüksiyon akımı ile sağlanır. Parazit ölçüleri kontrol etmek için sağa sarımlı tel kullanılmalıdır ve indüklenmiş iletkene iki faktör etki eder: Bu faktörlerden birincisi manyetik alanın gücü; ikincisi ise iletkenin manyetik alan içerisindeki hızıdır. Jeneratörler alternatif akım jeneratörü ve doğru akım jeneratörü olmak üzere iki çeşittir.