Güneşe Yaklaştıkça Hava Neden Soğur?


Güneşe Yaklaştıkça Hava Neden Soğur?

Burada ele alınacak olan konu uzay boşluğundaki güneşe yaklaşma durumu değil, dünyada yükseldikçe havanın soğuması durumudur. Bu durumda da yine bir güneşe yakınlaşma söz konusudur ancak bir ısı artışına rastlanmaz ve tam tersi, yüksek yerlerde hava giderek soğur. Peki bu durumun yaşanmasındaki ana sebep nedir? Bu yazımızda, dünyada yüksek yerlere çıkıldıkça veya başka bir deyişle yükselen havanın soğumasının nedeninin açıklayacağız.

Dünya'nın tek ısı kaynağı Güneş'tir. Yeryüzünde yüksek yerlere doğru gidildikçe örneğin, bir dağın tepesine çıkıldıkça havanın soğumaya başladığı hissedilir. Bu durum aslında teorik olarak bir güneşe yaklaşma durumudur. Ancak Dünya ve Güneş arasındaki mesafe göz önünde bulundurulduğunda bu yakınlaşma oldukça komik mesafeler boyutunda olmaktadır. Farklı açıdan bakılırsa her gün, dünyadaki tüm nesneler, tüm canlılar Güneş'e 12.000 km yaklaşıp-uzaklaşmaktadır. Bu değer Dünya'nın yaklaşık yarı çapını ifade etmektedir.

Asıl konuya dönecek olursak, dünyanın güneşten gelen ışınlarla ısınma prensibi, ışınların yansıması üzerine kuruludur. Bu durum, yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın düşmesinde de etkili olmaktadır. Ortalama 1 kilometre de 6 ila 7 derece arasında sıcaklık düşüşü yaşanmaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, Everest'in en alçak noktası ile en yüksek noktası arasında yaklaşık 50 derecelik bir ısı farkı oluşmaktadır. Kısaca özetleyecek olursak, ısınan hava yükselmeye başlar ve bu yükselme esnasında ısı kaybına uğrar. Bu nedenle de yüksek yerlerde havanın daha soğuk olduğunu hissederiz.