Göller Nasıl Meydana Geldi?


Göller Nasıl Meydana Geldi?

Yeryüzünün önemli su kaynaklarının başında gelen göller, su ihtiyacımızın büyük bir bölümüne cevap vermektedir. Ağırlıklı olarak yağmur ve eriyen karların meydana getirdiği bu göller sayesinde, yaşamımızın en önemli parçası olan suyu elde edebilir hale geldik.

Göllerin büyük bir kısmı yer altındadır. Bunun en büyük sebebi, yağmur suları ve eriyen karların yeryüzündeki oluklardan geçerek, yerin altındaki uygun noktalarda birleşmeye meyilli olmasıdır. Yer kabuğunun başta deprem olmak üzere çeşitli etmenlerden etkilenerek veya volkanik lavların, akarsuyun akış noktasının belirli bir kısmını kesmesi ve sonucunda suların bu noktada birikmesi gibi nedenler ile göller oluşmuştur. Ayrıca, bir dönem aktif olan ancak daha sonra sönmüş hale geçen bir volkanın krateri de zaman içerisinde yağmur suları ve karlar ile dolarak bir göl meydana getirebilmektedir. Bunların yanı sıra buzulların üzerlerinde bulundukları toprağı uzun yıllar içerisinde aşındırması ve ardından buraya akan suların birikmesi ile oluşan göllerin de mevcut olduğu gibi akarsu yataklarında bulunan kireçtaşlarının  yine uzunca bir zaman içerisinde akarsuyun akış noktasında belirli bir bölümü aşındırması sonucu oluşan göller de bulunmaktadır.

Doğal süreçler sonucu oluşan göllerin bulunduğu gibi insan eli ile oluşturulan ve çeşitli amaçlarla kullanılan göller de bulunmaktadır. Bu göllerin başında barajlar gelmektedir. Akarsuyun belirli bir noktasına set inşa edilerek elde edilen bu göllerden hem içme suyu hem de elektrik üretimi gibi amaçlar gerçekleştirilebilmektedir.