Bulutlar Nasıl Oluşur?


Bulutlar Nasıl Oluşur?

Gündüz vakitlerinde kafamızı kaldırıp gökyüzüne doğru baktığımızda gördüğümüz ilk şey genellikle bulutlar olmaktadır. Oldukça sevimli ve huzur verici yapıları ile dikkat çeken bulutlar, aynı zamanda yeryüzünün ihtiyaç duyduğu suyu yağmurlar vasıtasıyla yeryüzüne sunmakta ve bu bağlamda dünya ekosisteminin oldukça önemli bir parçasını da oluşturmaktadırlar.

Bulutlar, incelendikçe oldukça ilginç yapıda oldukları anlaşılan yapılardır. Örneğin, o pamuksu ve tatlı görünümlerinin ardında, tonlarca ağırlık yattığını hiç düşünmüş müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Ortalama bir yağmur bulutu tonlarca ağırlığa sahip olabilmektedir. Çünkü bulutlar, su buharından meydana gelmekte ve taktir edersiniz ki, bu su buharının yani su taneciklerinin bir ağırlığı vardır. Aslına bakılırsa yağmurların oluşması da yine bu kavram ile ilgilidir. Artık su taneciklerini taşıyamayacak hale gelen bulutlar, bu tanecikleri yeryüzüne yağış olarak bırakmaktadırlar.

Asıl soruya gelecek olursak, bulutlar nasıl oluştu? Bulutlar, yeryüzünde göller, denizler ve ormanlar gibi kaynaklardan yükselen nemin, gökyüzünde belirli sıcaklıkta yoğunlaşması ile oluşan yapılardır. Yeryüzünde sıklıkla karşılaştığımız sis de yine bulutun, yeryüzüne çok yakın bölgede oluşmuş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamıyla su buharından oluşan bulutlar, yeterince yükseldiklerinde, hava sıcaklığının da elverişli ortam sağlaması sayesinde yeryüzüne yağış bırakmaktadırlar. Bu bağlamda, bulutlar yaşantılarımızın, ekinlerimizin kısaca hayatımızın önemli yönünü oluşturmaktadırlar.  Bulutların bu denli beyaz görünmesinin nedeni ise, bulutları oluşturan su taneciklerinin son derece ince bir yapıya sahip olması ve güneş ışınlarını geldiği gibi yansıtmalarıdır.